Da, inclusiv drepturile de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare a prelucrării, de opoziție (UE) și de portabilitate a datelor (UE).

MeetKai urmează protocoalele stabilite de organele noastre de guvernare, precum și de alte organizații, pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate și confidențialitate pentru toți utilizatorii noștri.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!